Υπηρεσίες - Χειρουργική στόματος

Αναλαμβάνουμε τις πιο συχνές περιπτώσεις που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, όπως είναι η αφαίρεση ημιεγκλείστων και εγκλείστων τρίτων γομφίων (φρονιμίτες), η αποκάλυψη εγκλείστων δοντιών που χρειάζεται να υποστούν ορθοδοντική μετακίνηση για να έρθουν στη σωστή τους θέση (σε συνεργασία με τον ορθοδοντικό), και φυσικά η αφαίρεση υπολειπόμενων ριζών ή υπεράριθμων δοντιών που δημιουργούν προβλήματα.