Χειρουργική Στόματος

 

Αναλαμβάνουμε τις πιο συχνές περιπτώσεις που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος όπως είναι η αφαίρεση ημιεγκλείστων και εγκλείστων τρίτων γομφίων (φρονιμίτες), η αφαίρεση κύστεων και μικρών όγκων του στόματικού περιβάλλοντος, η αποκάλυψη εγκλείστων δοντιών που χρειάζεται να υποστούν ορθοδοντική μετακίνηση  (σε συνεργασία με τον ορθοδοντικό), και φυσικά η αφαίρεση υπολειπόμενων ριζών ή υπεράριθμων δοντιών.