Κινητή και Ακίνητη Προσθετική

Η απόλυτη εξειδίκευση τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στον τομέα της προσθετικής οδοντιατρικής στο Οδοντιατρικό Νοσοκομείο του Μάντσεστερ εξασφαλίζει την παροχή υψηλών υπηρεσιών και την βέλτιστη αισθητική αποκατάσταση του χαμόγελου σας.

 

– Τι είναι η κινητή προσθετική;

Η κινητή προσθετική είναι ο κλάδος της οδοντιατρικής που εφαρμόζεται όταν υπάρχουν λιγοστά δόντια στον οδοντικό φραγμό (μερική νωδότητα), ή καθόλου (ολική νωδότητα). Στην πρώτη περίπτωση εφαρμόζεται μία μερική οδοντοστοιχία που κατασκευάζεται συνήθως από ανοξείδωτο κράμα μετάλλου και ακρυλικό, ή πιο σπάνια χωρίς τη συμμετοχή μετάλλου. Στη δεύτερη περίπτωση εφαρμόζεται μία ολική οδοντοστοιχία που κατασκευάζεται ως επί το πλείστον από ακρυλικό υλικό.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε την επένθετη ολική οδοντοστοιχία που κατασκευάζεται συνήθως από κράμα μετάλλου και ακρυλικό μετά από τοποθέτηση εμφυτευμάτων στον ασθενή. Αυτό το σχέδιο θεραπείας προσφέρει αναμφισβήτητα καλύτερη σταθερότητα και συγκράτηση της ολικής οδοντοστοιχίας σε αντιδιαστολή με την απλή τοποθέτησή της χωρίς την παρουσία στο φατνιακό οστό των εμφυτευμάτων. Όλες οι κινητές οδοντιατρικές αποκαταστάσεις είναι απαραίτητο να αφαιρούνται καθημερινά για την τήρηση της στοματικής υγιεινής.

 

– Τι είναι η ακίνητη προσθετική;

Η ακίνητη προσθετική περιλαμβάνει ως επί το πλείστον τις στεφάνες (θήκες) και τις γέφυρες. Η στεφάνη καλύπτει το σύνολο της επιφάνειας ενός δοντιού και οι ενδείξεις τοποθέτησής της είναι η προστασία ενός δοντιού που έχει υποστεί ενδοδοντική θεραπεία και κινδυνεύει από πιθανό κάταγμα, η απώλεια σημαντικής ποσότητας οδοντικής ουσίας είτε από τραύμα, είτε από τερηδόνα, είτε από αποτριβή ή διάβρωση, η αποκατάσταση του δοντιού που έχει σοβαρό αποχρωματισμό, ή κακό σχήμα, ή κακή διάταξη στο χώρο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποιο συντηρητικό σχέδιο θεραπείας (π.χ. όψη πορσελάνης). Τέλος, μία στεφάνη κατασκευάζεται προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη στήριξη μιας μερικής οδοντοστοιχίας.

Με τον όρο γέφυρα εννοούμε μία κατασκευή που αποτελείται το λιγότερο από τρία δόντια ενωμένα, προκειμένου να αντικατασταθεί συνήθως το μεσαίο δόντι που λείπει από το φραγμό. Τα παρακείμενα δόντια χρησιμεύουν ως στηρίγματα και στο κέντρο υπάρχει το λεγόμενο γεφύρωμα. Οι ακίνητες αποκαταστάσεις υφίστανται μόνιμη συγκόλληση και συνεπώς δεν χρειάζεται να αφαιρούνται από τον ασθενή. Οι επιλογές στα υλικά κατασκευής τους είναι το μεταλλοκεραμικό σύστημα, όπου η εσωτερική επιφάνεια της στεφάνης ή γέφυρας αποτελείται από κράμα μετάλλου και η εξωτερική επιφάνεια από πορσελάνη, και το ολοκεραμικό σύστημα όπου δεν υπάρχει καθόλου κράμα μετάλλου.

Οι ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες υπερέχουν αισθητικά εξαιτίας της ιδιότητας της πορσελάνης να μιμείται τη διαφάνεια της αδαμαντίνης ουσίας του φυσικού δοντιού και για το λόγο αυτό τοποθετούνται συνήθως στις πρόσθιες περιοχές του στόματος (δείτε και αισθητική οδοντιατρική).