Θεραπεία Ουλίτιδας / Περιοδοντίτιδας

Στο οδοντιατρείο μας δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους τακτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους για αφαίρεση της οδοντικής πλάκας αφού αυτή είναι το κύριο αίτιο των νόσων των ούλων. Για την εξασφάλιση της περιοδικότητας του ελέγχου λειτουργεί η υπηρεσία επανάκλησης των ασθενών. Στο οδοντιατρείο μας θα σας δώσουμε τις κατάλληλες συμβουλές στοματικής υγιεινής ώστε το μικροβιακό φορτίο να διατηρείται σε όσο το δυνατό χαμηλότερο βαθμό.

 

– Τι είναι η ουλίτιδα;

Πρόκειται για φλεγμονή των ούλων που οφείλεται κυρίως στον μικροβιακό παράγοντα της πλάκας, η οποία σχηματίζεται λόγω ανεπαρκούς στοματικής υγιεινής. Άλλες μορφές ουλίτιδας είναι ορμονικής αιτιολογίας όπως η ουλίτιδα εγκυμοσύνης, η ουλίτιδα ήβης και εκείνη που παρατηρείται από λήψη αντισυλληπτικών φαρμάκων. Τέλος, ουλίτιδα μπορεί να παρατηρηθεί μετά από προσβολή από τον ιό του έρπητα, καθώς και μετά από λήψη ορισμένων φαρμάκων (π.χ. διφαινυλυδαντοΐνης).

 

– Ποια είναι τα συμπτώματα της ουλίτιδας;

Τα κύρια συμπτώματα της ουλίτιδας περιλαμβάνουν αλλαγή στο χρώμα, στο σχήμα, την υφή και το μέγεθος των ούλων. Επίσης, αλλάζει συνήθως η θέση των ούλων σε σχέση με τα δόντια και παρατηρείται αιμορραγία, μούδιασμα των ούλων και δυσάρεστη αναπνοή.

 

– Πώς αντιμετωπίζεται η ουλίτιδα;

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία έχει τεράστια αξία, αφού η ουλίτιδα αποτελεί αντιστρεπτή νόσο, σε αντίθεση με την περιοδοντίτιδα. Η απομάκρυνση του μικροβιακού παράγοντα με την αποτρύγωση (καθαρισμός των δοντιών) από τον οδοντίατρο και η ενεργοποίηση του ασθενούς για την τήρηση σωστής και καθημερινής στοματικής υγιεινής αποτελούν τα βασικά βήματα της θεραπείας.

 

– Τι είναι η περιοδοντίτιδα;

Η περιοδοντίτιδα αποτελεί φλεγμονή των περιοδοντικών ιστών που χαρακτηρίζεται από καταστροφή του οστού των γνάθων (οστεολυσία). Στην προχωρημένη μορφή της ασθένειας η οστεολυσία είναι υπεύθυνη για τη μεγάλη κινητικότητα των δοντιών που καταλήγει στην απώλειά τους.

 

– Ποια είναι τα συμπτώματα της περιοδοντίτιδας;

Στα συμπτώματα της ουλίτιδας προστίθενται η κινητικότητα των δοντιών (στη μέτρια και προχωρημένη περιοδοντίτιδα), η μετανάστευση δοντιών, η ευαισθησία στις θερμικές μεταβολές λόγω απογύμνωσης των ριζών και κάποιες φορές η εκροή πύου.

 

– Πώς αντιμετωπίζεται η περιοδοντίτιδα;

Η θεραπεία ενδέχεται να είναι συντηρητική σε αρχόμενες βλάβες του περιοδοντίου, ή χειρουργική σε πιο σοβαρές μορφές της ασθένειας. Στη συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνονται τα βήματα θεραπείας της ουλίτιδας που αναφέρονται παραπάνω, όπως και η ριζική απόξεση που αποτελεί έναν βαθύ καθαρισμό της επιφάνειας των ριζών για να επιτευχθεί η απομάκρυνση του μικροβιακού παράγοντα.

Στην περίπτωση που έχει συμβεί μικρή μετανάστευση δοντιών πραγματοποιείται εκλεκτικός τροχισμός τους για να αποφευχθεί η τραυματογόνος σύγκλειση που επειδεινώνει την οστική καταστροφή. Σε μεγάλη μετανάστευση συνεκτιμώνται στη θεραπεία πολλοί παράγοντες, ενώ στην εκροή πύου δύναται να χορηγηθούν και αντιβιωτικά σχήματα. Τέλος, για την αντιμετώπιση της μικρής θερμικής ευαισθησίας υπάρχουν κατάλληλα απευαισθητικοποιητικά υλικά, ενώ για επίμονες ευαισθησίες η θεραπεία ενδέχεται να περιλαμβάνει ενδοδοντική θεραπεία του δοντιού ή προσθετική του αποκατάσταση.

Η χειρουργική θεραπεία της περιοδοντίτιδας περιλαμβάνει πλήθος τεχνικών και πραγματοποιείται σε συνεργασία με ειδικευμένο περιοδοντολόγο.