Οδοντιατρικoί Νάρθηκες

 

– Τι είναι οι οδοντιατρικοί νάρθηκες;

Πρόκειται για νάρθηκες από σκληρό, ακρυλικό υλικό που κατασκευάζονται εργαστηριακά για την αντιμετώπιση κάποιας μορφής στοματοπροσωπικού πόνου. Η έννοια του στοματοπροσωπικού πόνου είναι ευρεία, η αιτιολογία του πολύπλευρη και η αντιμετώπισή του πιθανόν να περιλαμβάνει εμπλοκή πλήθους άλλων οδοντιατρικών και ιατρικών ειδικοτήτων (π.χ. νευρολόγου). Οι νάρθηκες που χρησιμοποιούνται εφαρμόζονται κατά πλειοψηφία κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου και ανακουφίζουν τον ασθενή από πιθανά συμπτώματα αδυναμίας ικανοποιητικής κατάσπασης της κάτω γνάθου και μυϊκού πόνου στις παρειές, στην κροταφική περιοχή, στον αυχένα και αλλού.